Cần kích cầu khẩn cấp

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Nếu Chính phủ không có giải pháp kích cầu khẩn cấp thì nhà đầu tư sẽ rời bỏ sàn, thị trường chứng khoán sẽ trở nên vắng lặng, mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước sẽ gặp khó khăn...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/212101.asp