Cần hạn chế xuất khẩu thô đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm qua chế biến

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện ngành cà phê VN có 500.000ha, với sản lượng XK 850.000 tấn/năm, đứng thứ 2 trên thế giới và đạt kim ngạch XK trên 1 tỷ USD. Ngành điều VN có trên 400.000ha, với sản lượng XK 153.000 tấn, kim ngạch XK 650 triệu USD, đứng đầu thế giới về XK nhân điều.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=74838