Cần Giờ “Nóng” với Vịnh Mặt Trời !

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Cần Giờ, một huyện duyên hải heo hút ngày nào bây giờ như “thức dậy” bởi dòng người ào ào xuống đây mua đất. Đặc biệt...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/08/071421/5245