Cần giải thích rõ hơn về "sức khỏe môi trường"

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    (PLO)- Ngày 17-9, Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị giải thích rõ hơn thuật ngữ "sức khỏe môi trường", đặc biệt khi cụm từ này được sử dụng làm tên của một chương trình.

    Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Chương trình quốc gia về sức khỏe môi trường giai đoạn 2010 - 2020. Sau khi nghiên cứu dự thảo, Bộ Xây dựng thống nhất với cấu trúc và nội dung cơ bản của dự thảo. Bộ Xây dựng đề nghị giải thích rõ hơn về thuật ngữ "sức khỏe môi trường". Mặt khác, cần phải xác định, thống kê đầy đủ các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phải thực hiện hàng năm (từ năm 2012 đến năm 2020), xác định các vùng đặc thù thì mới có thể đánh giá, đưa ra giải pháp nhằm giảm thiểu số người dân chịu rủi ro về sức khỏe tại 100% điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các vùng đặc thù. Nếu không thực hiện được việc nêu trên thì việc đưa ra mục tiêu “Cảnh báo, phòng ngừa các yếu tố môi trường có nguy cơ cao đối với sức khỏe; giảm thiểu số người dân phải chịu rủi ro về sức khỏe tại 100% các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các vùng đặc thù” sẽ không khả thi.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/khoa-hoc/view.aspx?news_id=270647