Cần giải pháp đồng bộ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thủy sản (TS), đặc biệt là TS sạch, ngành TS thành phố đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng trên lộ trình xây dựng thương hiệu TS sạch vẫn còn nhiều khó khăn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/180070