Cần điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nga

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nga cần phải “bắt tay vào” giải quyết các vấn đề như đa dạng hóa kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố hệ thống tài chính…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130278