Cần đề xuất giám đốc thẩm ngay vụ ấu dâm ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần xem lại từ việc áp dụng luật đến xác định bị hại trong vụ ấu dâm xảy ra ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà 2 cấp xét xử đã không làm rõ, thậm chí mâu thuẫn.

Do vậy, Tòa án nhân dân cấp cao cần sớm giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm để đánh giá toàn diện vụ án. Đây là đề nghị được nhiều chuyên gia pháp lý đưa ra khi đề cập đến vụ án này.

VTC14