Cần đáp ứng nhu cầu của công chứng viên và người dân

Theo dõi thông tin về Dự án Luật Công chứng (sửa đổi), nhiều cử tri thống nhất đồng tình với các nội dung trong dự thảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về các điều kiện cho người hành nghề công chứng viên cần được sửa đổi để phù hợp với thực tế; Cần đẩy mạnh chuyển đổi số để rút ngắn thời gian thủ tục công chứng, thuận tiện cho người dân.

Nhiềy ý kiến cử tri là chuyên gia luật cho rằng, về độ tuổi hành nghề của công chứng viên phải khả thi, phù hợp với thực tiễn; đồng thời cần phân biệt tiêu chuẩn về độ tuổi khi xem xét, bổ nhiệm với công chứng viên.

Ngoài ra, các cử tri cho rằng để khắc phục các hạn chế như quy trình thủ tục, áp dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số vào hoạt động công chứng là vô cùng thiết thực, từ đó nâng cao chất lượng và tính bền vững của hoạt động này.

Các nhà nghiên cứu và cử tri hy vọng Ban soạn thảo nhanh chóng phối hợp với các bộ, ban ngành, cơ quan quản lý nhà nước, sửa đổi, thông qua dự thảo Luật công chứng sửa đổi và nhanh chóng đưa Luật vào thực thi, từ đó giúp cho hoạt động công chứng của Việt Nam ngày càng phát triển hiệu quả, an toàn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-dap-ung-nhu-cau-cua-cong-chung-vien-va-nguoi-dan-226033.htm