Cần dành tỷ lệ thích đáng ngân sách cho cải cách tiền lương

Ngày 12-10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo khoa học về bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương. Các đại biểu cùng nhìn lại kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế của cải cách tiền lương từ năm 2004 đến nay.

Cần dành tỷ lệ thích đáng ngân sách cho cải cách tiền lương - Ảnh 1

Cụ thể, một số ý kiến cho rằng, việc xác định mức lương tối thiểu chung bị phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, chưa gắn với nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Điều này dẫn đến hệ lụy là người hưởng lương không sống được bằng tiền lương. Tiền lương thấp cũng dẫn đến hiện tượng chảy máu chất xám từ khu vực nhà nước sang khu vực ngoài quốc doanh, nguyên nhân khó thu hút nhân tài và gây nên các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng.

Từ thực trạng này, các đại biểu cho rằng: Mức lương của khu vực hành chính sự nghiệp phải tính từ mức lương trung bình (chứ không từ mức lương tối thiểu) của xã hội mới bảo đảm đời sống cán bộ, công chức và xứng đáng với công sức, trí tuệ của họ. Việc cải cách cơ bản chính sách tiền lương cán bộ, công chức phải trên cơ sở các giải pháp có tính hệ thống, khoa học và khả thi. Bên cạnh đó, cần tạo nguồn cho cải cách tiền lương thông qua việc kiên quyết dành tỷ lệ thích đáng ngân sách cho cải cách tiền lương; tách quỹ lương cán bộ, công chức với Quỹ Bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội để có cơ chế sử dụng và quản lý phù hợp…

Phong Thu