Cần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Hiện cả nước có hơn 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển thêm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì các cơ sở y tế cần đảm bảo thuốc cho người bệnh trong khám chữa bệnh. Ghi nhận tại thành phố Cần Thơ nới có hơn 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/can-dam-bao-quyen-loi-cho-nguoi-tham-gia-bhyt-61366.htm