Cần đa dạng hóa nguồn vốn cho bất động sản

Đó là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) là có cơ chế tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường bất động sản.

NHNN cho rằng, đơn vị này đã có cơ chế tạo nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho thị trường nói chung và thị trường bất động sản nói riêng thông qua việc cho phép các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn theo quy định.

Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) chủ yếu là từ huy động tiền gửi của nhân dân do đó phải được phân bổ, sử dụng an toàn, hiệu quả kinh tế nhất và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không thể tập trung nhiều vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cần đa dạng hóa nguồn vốn cho bất động sản - Ảnh 1

Vốn thị trường bất động sản hiện nay chủ yếu dựa vào vốn ngân hàng. Ảnh: N.Vũ

Theo NHNN, nguồn vốn cho thị trường bất động sản hiện nay chủ yếu dựa vào vốn ngân hàng vì vậy việc đẩy mạnh của kênh huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng đối với lĩnh vực bất động sản là cần thiết. Để góp phần đa dạng hóa nguồn vốn cho thị trường bất động sản giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng, cần thu hút từ các nguồn trung, dài hạn khác như vốn đầu tư nước ngoài, vốn từ các quỹ tài chính…

Trước đó, HoREA đánh giá, thị trường bất động sản hoạt động trung hạn và dài hạn, nhưng Nhà nước chưa có cơ chế tạo lập nguồn vốn tín dụng trung hạn, dài hạn để cung cấp cho thị trường bất động sản.

HoREA dẫn kinh nghiệm của các nước, ngân hàng nhà nước cần có cơ chế xác định lãi suất cho vay dài hạn (khoảng 20 năm) để mua nhà, đặc biệt là người mua căn nhà đầu tiên; đối với nước ta đó là người mua căn nhà đầu tiên với loại căn hộ vừa túi tiền. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định 60/2015/NĐ-CP cho phép thành lập quỹ đầu tư bất động sản nhưng vẫn chưa triển khai được trên thực tế; Quỹ tín thác bất động sản (quỹ REIT) và thị trường chứng khoán phái sinh vẫn chưa được hình thành để tạo vốn cho thị trường bất động sản.

N.Vũ