Căn cứ không quân Pakistan – thông báo tình trạng khẩn cấp

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Ngày 14/12, tất cả các căn cứ không quân ở Pakistan đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau khi Pakistan khẳng định Ấn Độ hai lần cho máy bay phản lực gây cháy xâm phạm vùng trời của Pakistan.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/58298/default.aspx