Cần có Kế hoạch Quản lý nguy cơ thảm họa cho các khu Di sản thế giới

Ngày 16/4, chương trình tập huấn đầu tiên hỗ trợ các khu Di sản Thế giới Huế, Hội An và Hoàng thành Thăng Long xây dựng Kế hoạch Quản lý nguy cơ thảm họa đã được tổ chức tại thành phố Huế.

Đây là kết quả của sự điều phối chung giữa UNESCO tại Việt Nam (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc), ICCROM (Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Trùng tu Di sản Văn hóa) và Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Lũ lụt tại Hội An. Ảnh minh họa. (BTC cung cấp)

Trong thời gian 5 ngày tập huấn, cán bộ các khu Di sản Thế giới và các cơ quan có trách nhiệm sẽ thảo luận về nhu cầu xây dựng các kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa cũng như các phương pháp và công cụ chuẩn bị, ứng phó và phục hồi trong trường hợp xảy ra thảm họa. Đồng thời, các cán bộ tham gia khóa tập huấn sẽ tìm hiểu các giai đoạn khác nhau trong quá trình lập kế hoạch, từ đó xây dựng một khung kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa cho các khu di sản.

Trong sáu tháng tiếp theo đợt tập huấn ở Huế, các cán bộ này sẽ xây dựng bản Kế hoạch Quản lý nguy cơ thảm họa cho khu di sản của mình theo một quy trình có sự tham gia và trao đổi thông tin rộng rãi với các đơn vị liên quan. Các chuyên gia của UNESCO, ICCROM và Cục Di sản Văn hóa sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật trong toàn bộ quá trình này.

Các bản thảo Kế hoạch Quản lý nguy cơ thảm họa cho các Di sản Thế giới Huế, Hội An và Thăng Long sẽ được đánh giá và hoàn thiện tại một hội thảo tổng kết dự án, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2013 tại Hoàng thành Thăng Long.

Tại các buổi tập huấn, các học viên sẽ sử dụng cuốn Cẩm nang Hướng dẫn Quản lý nguy cơ thảm họa cho Di sản Thế giới do Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO và ICCROM biên soạn từ năm 2007. Cuốn sách sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và các bài học kinh nghiệm rút ra từ các khóa tập huấn này sẽ được phổ biến rộng rãi đến các khu Di sản Thế giới khác tại Việt Nam.

Chương trình tập huấn xây dựng Kế hoạch Quản lý nguy cơ thảm họa cho các khu Di sản thế giới sẽ kéo dài đến hết ngày 20/4.