Cần có cơ chế để thành viên MTTQ giám sát cán bộ, đảng viên

    Gốc

    Ngày 14-11, Ủy ban MTTQ VN TPHCM đã tổ chức buổi tọa đàm về công tác mặt trận nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2007).

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/11/130718