Cần cơ chế khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh

Sử dụng năng lượng xanh trong quá trình sản xuất đang là xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, tỉ lệ doanh nghiệp Việt Nam sử dụng năng lượng xanh vẫn còn rất ít. Rất cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh, cũng là hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đối khí hậu.

Những năm gần đây, Điện Quang - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tại Việt Nam - đã chủ động phát triển dịch vụ liên quan đến điện mặt trời áp mái. Tuy nhiên, khung pháp lý về phát triển điện mặt trời vẫn chưa hoàn thiện, chưa có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời…

Chính sách khuyến khích điện mặt trời, cùng những mục tiêu đặt ra ở lĩnh vực này đang tạo đà cho năng lượng tái tạo ở Việt Nam phát triển. Các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch trong doanh nghiệp, cần cải thiện hành lang pháp lý, đồng bộ các quy định nhằm phát triển thị trường năng lượng mới, trong đó có năng lượng tái tạo.

Dự kiến giai đoạn 2021-2030, mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân sẽ đạt 8,52% đến 9,36%. Với nhu cầu sử dụng năng lượng, đặc biệt là điện năng ngày càng tăng, các cơ chế về giá cho các loại hình năng lượng tái tạo càng đặt ra cấp bách để hướng đến mục tiêu giảm phát thải, trung hòa carbon.

Phạm Quyền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-co-che-khuyen-khich-thuc-day-doanh-nghiep-su-dung-nang-luong-xanh-202162.htm