Cần chính sách tỉ giá linh hoạt nhưng ổn định

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ đầu tháng 1.2009 đến nay tuy không biến động mạnh, nhưng giá USD trên thị trường tự do trong xu hướng tăng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=130863