Cần chấm dứt tình trạng nuôi thủy sản trong khu neo đậu tàu cá An Hòa

Năm 2010, khu neo đậu tàu cá An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) được đưa vào sử dụng với mục đích làm nơi neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền. Sau đó, công trình này được nâng cấp để bảo đảm cho các tàu cá công suất lớn ra vào trú bão an toàn trong mùa mưa bão và được đánh giá cao về hiệu quả công năng sử dụng một âu thuyền. Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của địa phương, nhiều hộ dân đã chiếm dụng mặt nước làm các bè nuôi thủy sản.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/can-cham-dut-tinh-trang-nuoi-thuy-san-trong-khu-neo-dau-tau-ca-an-hoa-96214.htm