Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng'

“Hổ dữ” tăng M48 do Mỹ sản xuất đã được các chiến sĩ quân giải phóng Việt Nam thu giữ để phục vụ cuộc chiến chống quân ngụy Sài Gòn.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 1

Xe tăng M48 Patton số hiệu 034 (trong ảnh) là tăng chiến chủ lực do Mỹ sản xuất và là chiến lợi phẩm quân ta thu được của địch tại Cheo Reo, Phú Bổn.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 2

Giáp trước xe tăng có độ nghiêng và cong để làm cho đạn pháo của đối phương dễ văng đi. Lái xe có 3 kính tiềm vọng chĩa 3 hướng, tạo góc quan sát rộng.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 3

Xe có 2 đèn mỗi bên, gồm đèn thường (trắng) và đèn hồng ngoại. Loại xe này được quân đội Mỹ và ngụy quân Sài Gòn sử dụng nhiều trong Chiến tranh Việt Nam.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 4

Được biên chế về tiểu đoàn 3, trung đoàn 273 của quân giải phóng , xe này đã lập công tiêu diệt căn cứ Nhạn Tháp.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 5

Hệ thống treo, xích sắt, bánh đỡ, bánh chịu tải, bánh định hướng.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 6

Xe 034 đã diệt gọn một trận địa pháo 105mm của địch, bắn chìm một tàu ngụy trên sông Đà Rằng, góp phần giải phóng thị xã Tuy Hòa vào tháng 3/1975.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 7

Bánh chủ động của xe tăng M48 số hiệu 034.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 8

Xe M48 có 1 pháo 90mm nòng rãnh và 2 súng máy (12,7mm và 7,62mm).

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 9

Sườn phải tháp pháo xe M48. Dòng xe này bắt đầu được sản xuất vào năm 1952.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 10

Xe tăng M48 dài 9,3m, rộng 3,6m, cao 3,07m.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 11

Mặt sau chiếc xe M48.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 12

Xe tăng chiến lợi phẩm M48 số hiệu 034 hiện được trưng bày tại Bảo tàng Tăng-Thiết giáp ở Hà Nội.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 13

Bộ phận móc để kéo xe quân sự khác.

Cận cảnh xe tăng M48 của Mỹ được quân đội Việt Nam 'thuần dưỡng' - Ảnh 14

Kíp xe tăng M48 gồm 4 người. Tốc độ tối đa của xe là 48,3km/h./.