Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017

Honda Việt Nam vừa ra mắt SH 125i và 150i 2017. Cả hai đều có một vài sự thay đổi trong thiết kế và được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS). Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh của hai chiếc tay ga hạng sang này.

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 1

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 2

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 3

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 4

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 5

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 6

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 7

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 8

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 9

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 10

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 11

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 12

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 13

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 14

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 15

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 16

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 17

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 18

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 19

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 20

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 21

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 22

Cận cảnh vẻ đẹp của SH 125i và 150i 2017 - Ảnh 23

Giá bán của SH 125i và 150i 2017.

HT (Theo Honda)