Cận cảnh phòng ngủ của tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng

Phòng ngủ chính trong Nhà Trắng luôn được thay đổi, sửa chữa đáng kể và được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau dưới các đời tổng thống Mỹ.

Hoàng Hiệp - Trà My