Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016

Phạm Ngọc Phương Linh (Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016) sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2016 vào ngày 10/10 tới đây.

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 1

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 2

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 3

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 4

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 5

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 6

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 7

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 8

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 9

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 10

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 11

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 12

Cận cảnh nhan sắc thí sinh đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2016 - Ảnh 13