Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Sau 8 ngày thi đấu, ABG 5 chính thức được khép lại và đánh dấu một Đại hội thể thao bãi biển châu Á thành công và tốt đẹp.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 1

Tối nay (3/10), lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 diễn ra tại Công viên Biển Đông ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 2

Ngọn đuốc của ABG 5 vẫn cháy trong buổi lễ bế mạc ABG 5.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 3

Tại buổi lễ, các tiết mục văn nghệ liên tục được diễn ra.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 4

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- ông Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tổng kết đại hội.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 5

Nghi thức hạ cờ của Đại hội thể thao bãi biển châu Á.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 6

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 7

Hình ảnh con thuyền tại lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 8

Hơn 500 tình nguyện viên đã giúp buổi lễ bế mạc ABG 5 được diễn ra hoành tráng.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 9

Pháo hoa tung bay tại lễ bế mạc ABG 5.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 10

Ngọn đuốc của ABG 5 đã tắt chính thức khép lại một kỳ Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 thành công tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - Ảnh 11