Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015

170 máy bay gồm các loại trực thăng đa năng đang tham gia cuộc tập trận lớn nhất Nga năm 2015 với sự tham gia của 95.000 binh sĩ.

Hoàng Lê

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 1

Cuộc tập trận Trung tâm 2015 từ ngày 14-20/9 có sự tham gia của 95.000 binh sĩ cùng 7.000 trang bị cơ giới, 170 máy bay và 20 tàu chiến các loại diễn ra khắp vùng Ural cũng như phần giáp các nước châu Âu. Trong số 120 máy bay có đến 150 trực thăng tham gia bắn rocket, tên lửa và vận chuyển bộ binh khắp chiến trường. Ảnh: Các binh sĩ tham gia tập trận lớn nhất nước Nga năm 2015 ngồi nghỉ ngơi bên cạnh trực thăng tấn công/vận tải Mi-8AMTSh.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 2

Các nhân viên kĩ thuật đang lắp đạn rocket cho bệ phóng trên trực thăng Mi-8 chuẩn bị chi viện hỏa lực cho lực lượng bộ binh, xe tăng.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 3

Các binh sĩ ngồi bên trực thăng nghỉ ngơi trước khi diễn ra khoa mục mới của cuộc tập trận quy mô nhất của Quân đội Nga.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 4

Trực thăng Mi-8AMTSh mang rocket chi viện cho bộ binh.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 5

Các bức ảnh cho thấy, số trực thăng Mi-8 chiếm đa số trong 50 chiếc trực thăng tham gia tập trận Trung tâm 2015.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 6

Hai binh sĩ ngồi trên trực thăng Mi-8 đưa tới điểm đổ bộ.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 7

Các trực thăng Mi-8AMTSh chi viện từ trên không cho đội hình cơ giới phía dưới.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 8

Đổ bộ từ trực thăng.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 9

Các phi công trực thăng tấn công hạng nặng Mi-35 chuẩn bị chiến đấu.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 10

Đạn rocket bắn ra từ bệ phóng trên trực thăng Mi-8.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 11

Bay thành đàn trên bầu trời vùng Ural xinh đẹp.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 12

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 13

Cuộc tập trận Trung tâm 2015 từ ngày 14-20/9 có sự tham gia của 95.000 binh sĩ cùng 7.000 trang bị cơ giới, 170 máy bay và 20 tàu chiến các loại diễn ra khắp vùng Ural cũng như phần giáp các nước châu Âu. Trong số 120 máy bay có đến 150 trực thăng tham gia bắn rocket, tên lửa và vận chuyển bộ binh khắp chiến trường. Ảnh: Các binh sĩ tham gia tập trận lớn nhất nước Nga năm 2015 ngồi nghỉ ngơi bên cạnh trực thăng tấn công/vận tải Mi-8AMTSh.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 14

Các nhân viên kĩ thuật đang lắp đạn rocket cho bệ phóng trên trực thăng Mi-8 chuẩn bị chi viện hỏa lực cho lực lượng bộ binh, xe tăng.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 15

Các binh sĩ ngồi bên trực thăng nghỉ ngơi trước khi diễn ra khoa mục mới của cuộc tập trận quy mô nhất của Quân đội Nga.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 16

Trực thăng Mi-8AMTSh mang rocket chi viện cho bộ binh.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 17

Các bức ảnh cho thấy, số trực thăng Mi-8 chiếm đa số trong 50 chiếc trực thăng tham gia tập trận Trung tâm 2015.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 18

Hai binh sĩ ngồi trên trực thăng Mi-8 đưa tới điểm đổ bộ.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 19

Các trực thăng Mi-8AMTSh chi viện từ trên không cho đội hình cơ giới phía dưới.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 20

Đổ bộ từ trực thăng.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 21

Các phi công trực thăng tấn công hạng nặng Mi-35 chuẩn bị chiến đấu.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 22

Đạn rocket bắn ra từ bệ phóng trên trực thăng Mi-8.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 23

Bay thành đàn trên bầu trời vùng Ural xinh đẹp.

Cận cảnh đàn trực thăng tập trận lớn nhất Nga năm 2015 - Ảnh 24