Cần bước đột phá về nhà ở cho người có thu nhập thấp

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Nhà ở cho người có thu nhập thấp là một trong những vấn đề an sinh xã hội lớn được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Theo TS Nguyễn Minh Phong (Viện Nghiên cứu phát triển...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/03/19/081500/13401