Cần bổ sung hình thức đầu tư khi đầu tư vào cảng, bến

(HQ Online)- Thẩm tra về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH (KH,CN&MT) yêu cầu bổ sung những hình thức đầu tư đang được khuyến khích như hợp tác công tư, đầu tư tư nhân... khi đầu tư vào cảng, bến.

Chủ nhiệm Ủy ban KH,CN&MT Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GTĐTND. Ảnh: T.Nam.

Chiều 12-11, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban KH,CN&MT, về nội dung quy hoạch và quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch và quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa nhưng cho rằng hoạt động giao thông đường thủy nội địa (GTĐTNĐ) diễn ra trên sông, nước, liên quan đến nhiều bộ, ngành quản lý, do đó, công tác quy hoạch phát triển GTĐTNĐ cần gắn kết và đồng bộ với quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, quy hoạch của các ngành khác như an ninh- quốc phòng, thủy sản, bảo vệ môi trường, đất đai, hàng hải, thủy điện…

Vì vậy, Dự thảo Luật cần bổ sung quy định về việc lồng ghép quy hoạch đường thủy nội địa với thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước ở trung ương và địa phương trong vấn đề này.

Liên quan đến quy định về cảng, bến thủy nội địa, Ủy ban KH,CN&MT cho rằng, dự thảo Luật mới tập trung điều chỉnh những cảng, bến được đầu tư từ ngân sách Nhà nước mà chưa bao quát được hết những hình thức đầu tư khác đang được khuyến khích thực hiện như hình thức hợp tác công tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư tư nhân...

Do đó, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc đầu tư, quản lý khai thác cảng, bến theo các hình thức này.

Để đảm bảo tính đồng bộ và để Luật được thực hiện ngay mà không cần chờ văn bản dưới luật quy định, Ủy ban cũng đề nghị Dự thảo Luật không giao cho các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành quy chuẩn riêng như quy định tại khoản 6 Điều 13 mà cần quy định ngay trong Dự thảo Luật.

Để tăng cường cho công tác quản lý và khai thác cảng, bến Ủy ban KH,CN&MT đề nghị bổ sung quy định cơ quan quản lý đường thủy nội địa và cơ quan quản lý kết cấu hạ tầng GTĐTNĐ với các chức năng, nhiệm vụ rõ ràng hơn trong việc quản lý hoạt động, cho phép, cấp phép, kiểm tra, xử lý vi phạm và bảo đảm an toàn công trình.

Buổi chiều cùng ngày, QH cũng thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

Trong chương trình làm việc của QH sáng 12-11, QH đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân với tỉ lệ tán thành là 90,76% tổng số đại biểu QH.

QH đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thêm 1 Phó Thủ tướng Chính phủ và tổng số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII là 5 người. Nghị quyết đã được thông qua với tỉ lệ tán thành là 87,75% tổng số đại biểu QH.

Trong sáng cùng ngày, QH cũng nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam; Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Phạm Bình Minh.

Hồ Huệ