Cán bộ nghỉ hưu

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu đối với ông Huỳnh Văn Tí, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, ông Huỳnh Văn Tí sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2016.

Phương Nhi