Cán bộ, công chức phải được đào tạo kiến thức về phòng, chống tham nhũng

    Gốc

    NDĐT - Trả lời phỏng vấn của báo chí sáng 5-11 bên lề Hội thảo tổ chức tại Hà Nội lấy ý kiến đóng góp về Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình cho rằng, nguyên nhân của tình trạng tham nhũng là công tác giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108791&sub=67&top=40