Cán bộ chủ chốt Binh chủng Pháo binh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

Online - Ngày 7-8, Đảng ủy Binh chủng Pháo binh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Ngụ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng chủ trì hội nghị.

Cán bộ chủ chốt Binh chủng Pháo binh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII - Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng lưu ý các đồng chí báo cáo viên xác định rõ trọng tâm, trọng điểm từng chuyên đề; lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp; đi sâu phân tích, làm rõ những điểm mới, nội dung cốt lõi; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá cần triển khai thực hiện trong thời gian tới; liên hệ sát với tình hình thực tiễn của quân đội, binh chủng. Đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên giới thiệu, kết hợp với tự nghiên cứu văn kiện, tài liệu, trao đổi, thảo luận để nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của từng nghị quyết; nắm chắc những điểm mới, nội dung cơ bản, mục tiêu xác định trong các nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII cho các đối tượng. Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH