Cần biết: Những đối tượng và địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng. Trong hướng dẫn này, Bộ cũng nêu rõ việc đeo khẩu trang áp dụng cụ thể với một số đối tượng và địa điểm.

Ngọc Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-doi-tuong-va-dia-diem-phai-deo-khau-trang-phong-covid-19-2057880.html