Căn bệnh phải mổ!

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Chưa bao giờ cái tình trạng nước ngập diện rộng lại “rộng” như mấy ngày nay. Nhiều khu vực quanh năm khô rang hiện đã biến thành... ao. Ngập khi trời mưa thì người ta đổ do mưa, nếu không mưa vẫn ngập lỗi ấy tại...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/chuyen_hang_tuan/2007/10/mlnews.2007-10-29.2510937517