Cần bắt buộc áp dụng thanh toán điện tử trong thu phí giao thông

Tại Diễn đàn thanh toán điện tử năm 2016 (VEPF) đã được tổ chức tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết việc ứng dụng thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông hướng tới kết nối hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng sẽ tạo thuận lợi cho người dân, góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam.

Đánh giá kết quả sau một năm triển khai Thỏa thuận liên Bộ Tài chính - Công thương - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại VEPF 2015, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh khẳng định: “Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai và hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử quốc gia; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa NHNN và các bộ ngành liên quan thông qua việc ký kết các thỏa thuận liên bộ để xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình thúc đẩy thanh toán điện tử trong bán lẻ và thương mại điện tử; triển khai hiệu quả dịch vụ thuế điện tử và đưa ra các giải pháp tích hợp thanh toán điện tử trong dịch vụ công trực tuyến; hướng tới mục tiêu mọi đối tượng trong xã hội có thể tiếp cận dễ dàng các dịch vụ ngân hàng một cách an toàn và bền vững”.

Cần bắt buộc áp dụng thanh toán điện tử trong thu phí giao thông - Ảnh 1

Toàn cảnh Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) 2016. Ảnh: NHNN

Trong khuôn khổ VEPF 2016, đối với lĩnh vực giao thông, đại diện Bộ Giao thông đã có báo cáo về việc triển khai thu phí tự động không dừng trên các tuyến quốc lộ. Trong bối cảnh công nghệ thông tin và viễn thông ngày càng phát triển, việc triển khai thu phí giao thông không dừng và thẻ thanh toán thông minh, cũng như việc nghiên cứu khả năng liên thông thanh toán trong giao thông với các dịch vụ thanh toán khác sẽ tạo thuận lợi cho người dân. Sự tham gia của ngành ngân hàng trong những giai đoạn triển khai đầu tiên gợi mở chuẩn công nghệ cho giải pháp thanh toán điện tử lĩnh vực công có thể liên thông với các dịch vụ công cộng khác nhằm tránh lãng phí cho xã hội.

Đối với lĩnh vực giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã bắt đầu triển khai thu phí tự động không dừng trên các tuyến quốc lộ. Tại TP.HCM và Hà Nội cũng đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống Metro như một sự đột phá về hạ tầng giao thông đô thị. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông hướng tới kết nối hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng sẽ tạo thuận lợi cho người dân, góp phần tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế chung của đất nước.

Qua đó, các diễn giả cũng như đại biểu tham gia Diễn đàn đã đưa ra những giải pháp nhằm thức đẩy thanh toán điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới như Chính phủ cần đưa ra quy định và lộ trình bắt buộc áp dụng thanh toán điện tử trong thu phí giao thông và thanh toán dịch vụ vận tải công cộng đô thị; ủng hộ, xây dựng khuôn khổ pháp lý. Liên Bộ Tài chính - Công Thương - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện thỏa thuận liên bộ tại VEPF năm 2015; hướng tới khẩn trương xây dựng, triển khai Đề án tính và thu phí qua tài khoản ngân hàng đối với các dịch vụ công như thu thuế, điện, nước sinh hoạt, học phí, viện phí, chi trả các chương trình an sinh xã hội. Và đối với lĩnh vực giao thông và dịch vụ vận tải cũng khuyến khích thúc đẩu thanh toán điện tử nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí tự động không ngừng trên toàn quốc.

Ánh Hoa