Campuchia

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Các quan chức Campuchia cho biết đã thu giữ 418,5kg động vật bị cấm của bọn buôn lậu mang từ Thái Lan và chuẩn bị đưa sang Việt Nam. Trong số này có hàng chục con trăn lớn, gần 300 con rùa các loại.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2008/5/150969