Campuchia và Thái Lan sẽ đàm phán về Preah Vihear

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Campuchia và Thái Lan ngày 24/7 cho biết hai nước sẽ nối lại đàm phán cấp cao vào tuần tới thảo luận về tranh chấp lãnh thổ xung quanh khu vực đền Preah Vihear ở biên giới hai nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260149/Default.aspx