Campuchia tổ chức Lễ hội xuống đồng năm 2008

    Báo VTC News
    Gốc

    Sáng 23/5, tại thủ đô Phnôm Pênh đã diễn ra Lễ hội xuống đồng (Lễ hội cày bừa) hàng năm, đánh dấu sự khởi đầu của mùa trồng cấy năm 2008 ở Campuchia.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250850/Default.aspx