Campuchia thúc đẩy hoạt động ngành du lịch

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Bộ du lịch Campuchia đang có kế hoạch mở thêm các chuyến bay thẳng giữa Campuchia với Trung Quốc và Châu Âu nhằm thu hút 3,2 triệu khách du lịch đến Campuchia vào năm 2010.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246269/Default.aspx