Campuchia, Thái Lan ký tuyên bố về đền Preah Vihear

    Báo VTC News
    Gốc

    Campuchia và Thái Lan vừa ký tuyên bố chung về vấn đề ngôi đền Preah Vihear.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/255013/Default.aspx