Campuchia: SRP yêu cầu ngừng bổ nhiệm cố vấn chính phủ

Nghị sĩ Đảng Sam Rainsy (SRP), ông Son Chhay, đã gửi thư cho Thủ tướng Hun Sen chính thức yêu cầu ngừng việc bổ nhiệm các chức vụ cố vấn chính phủ vì đã có quá nhiều, tới gần 1.000 người hiện nay.