Campuchia siết chặt kỷ luật làm việc của Quốc hội

Việc thảo luận, thông qua Dự thảo nội quy Quốc hội Campuchia được thực hiện sau khi các nghị sỹ Đảng đối lập liên tục vi phạm kỷ luật.

Sáng 26/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội Campuchia thảo luận và thông qua Dự thảo nội quy của Quốc hội. Theo đó, sửa đổi 10 điều khoản chủ yếu liên quan đến việc xử lý kỷ luật đối với các nghị sỹ vi phạm pháp luật.

Campuchia siết chặt kỷ luật làm việc của Quốc hội - Ảnh 1

Cuộc họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội Campuchia.

Lý do Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia thảo luận và thông qua Dự thảo này là vì thời gian gần đây, các nghị sỹ của Đảng Cứu Quốc đối lập thường xuyên tẩy chay họp Quốc hội, vắng mặt không có lý do.

Với những chuyện trọng đại của quốc gia các nghị sỹ của Đảng Cứu Quốc không trao đổi thảo luận trong Quốc hội mà thay vào đó lại thông báo với công chúng, tài sản công mà Quốc hội cấp cho các nghị sỹ, các nghị sỹ của Đảng đối lập dùng cho việc riêng...

Ông Leang Peang Long, người phát ngôn Quốc hội Campuchia cho biết: “Theo quy định, việc sửa đổi nội quy của Quốc hội không cần thông qua tại Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua là được và nó có giá trị thực hiện ngay sau khi được Ủy ban thường vụ thông qua”./.

PV/VOV-Phnom Penh