Campuchia sẽ mở thị trường chứng khoán năm 2009

    Báo VTC News
    Gốc

    Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Campuchia giai đoạn 2006-2015, nhằm ổn định phát triển kinh tế và thu hút hơn nữa đầu tư nước ngoài.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247835/Default.aspx