Campuchia sẽ điều chỉnh cán cân thương mại

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Năm 2008, Campuchia sẽ đề ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu quan trọng là điều chỉnh cán cân thương mại theo hướng tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235617/Default.aspx