Campuchia sẽ đăng ký đền Preah Vihear là di sản thế giới

    Báo VTC News
    Gốc

    Tuyên bố chung ngày 7/5 giữa Campuchia và Thái Lan khẳng định hai bên nhất trí thực hiện quyết định của kỳ họp thứ 31 của Ủy ban di sản thế giới để Campuchia đăng ký ngôi đền Preah Vihear vào danh sách các di sản thế giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248401/Default.aspx