Campuchia sẽ có biện pháp ngăn chặn biểu tình

    Gốc

    Theo Bộ trưởng Bộ thông tin Campuchia Khieu Kanharith, chính phủ sẽ có các biện pháp cứng rắn, bắt giữ những người thuộc các chính đảng có hành vi phân tán tài liệu xúi giục biểu tình gây bất ổn xã hội, nhằm mưu đồ chính trị và làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/243398/Default.aspx