Campuchia, Lào, Thái Lan hợp tác chống ma túy

    Báo VTC News
    Gốc

    Campuchia, Lào và Thái Lan đã thỏa thuận thành lập thêm các trạm kiểm tra ma túy qua biên giới (BLO) nhằm phát hiện và ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua biên giới 3 nước này.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247504/Default.aspx