Campuchia gấp rút thực hiện kế hoạch mua điện từ VN

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Campuchia đang gấp rút hoàn thành việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án mua điện từ Việt Nam qua tỉnh Tà Keo (giáp với An Giang).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221242/Default.aspx