Campuchia: Chính sách tài chính phát huy tác dụng

Hanoinet - Theo đánh giá của IMF, chính sách tài chính hợp lý và nhất quán, được Thủ tướng Hun Sen áp dụng từ cuối tháng 4/2008, đã có tác động tích cực trong việc tăng cường hiệu lực quản lý và đảm bảo những nỗ lực chống suy thoái do lạm phát.