Campuchia cảnh cáo sự can thiệp của nước ngoài

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng cảnh cáo nước ngoài chớ can thiệp vào nền chính trị nước này, sau khi một nước không được nêu tên yêu cầu ông cho phép một đảng đối lập tham gia Chính phủ Campuchia tới đây.