CẢM XÚC CỦA CÔNG DÂN HOÀN THÀNH 14 NGÀY CÁCH LY

    Cách ly y tế 14 ngày là điều kiện bắt buộc đối với những công dân trở về từ vùng có dịch. 14 ngày không phải là quá dài, cũng không phải quá ngắn. Chấp hành nghiêm cách ly thể hiện ý thức, trách nhiệm với cộng đồng và những ngày cách ly cũng đã để lại những trải nghiệm quý báu, để công dân cảm nhận được tình cảm quân dân, thắm đậm nghĩa tình, thủy chung son sắt.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2020/8/cam-xuc-cua-cong-dan-hoan-thanh-14-ngay-cach-ly/446105