Cầm xe ôtô để xuất ngoại đánh bạc

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Lợi thuê 2 xe ôtô mang đi cầm rồi sang Campuchia đánh bạc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/88621.cand