Cấm xe ba, bốn bánh tự chế ở TP.HCM: Dân lại “lên ruột” trước giờ... G

TT - Theo chủ trương của UBND TP.HCM, từ ngày 1-1-2009 sẽ cấm lưu thông xe ba, bốn bánh tự chế. Những người kiếm sống bằng loại xe này như ngồi trên lửa trong khi hầu hết quận huyện chưa có hướng dẫn thực hiện ra sao. Một số người chạy xe ba gác khi được hỏi đều nói chỉ nghe loáng thoáng là 31-12-2008 phương tiện kiếm cơm hằng ngày của họ sẽ bị “khai tử”. Họ không biết là có thực hiện hay không và nếu thực hiện vào thời điểm này thì các biện pháp hỗ trợ thế nào.