Cấm xe 3, 4 bánh tự chế không đăng ký: “Không ra đường biết lấy gì...

(ĐSTB) Hôm nay, ngày 1-3-2008, quyết định gia hạn lưu thông xe 3, 4 bánh tự chế không đăng ký sử dụng của UBND TPHCM hết hiệu lực. Như vậy các phương tiện này chính thức bị cấm chạy trên đường phố. Hàng chục ngàn người lao...